top of page

עורך דין הוצאה לפועל בנצרת עילית

הוצאה לפועל

 

הוצאה לפועל הינה האחראית על גביים הכספים מהחייבים ולמעשה ביצוע פסקי דין.

ישנם לשכות הוצאה לפועל בכל הארץ, אשר מציעות שירותים שונים שניתנים לשני הצדיים, גם לצד החייב וגם לנושה, ״לזוכה״.

 

נושה אשר מעוניין לגבות את כספיו מהאדם או הגוף שחייב לו לדעתו כספים, יכול לפנות אל אחת מלשכות ההוצאה לפועל הקרובה אליו, באמצעות עורך דין או חברה אשר מתמחה בתחום, ולמעשה לגרום לחייב לשלם את חובותיו.

בכדי לפתוח תיק הוצאה לפועל על הנושה/הזוכה להצטייד בפסק הדין אשר מציין את חובו של החייב לטובת הנושה, כולל פרטים מלאים על שניהם, אותו דבר במידה ואחד הצדדים הוא תאגיד.

 

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, נמסרת אזהרה לחייב אשר בה כתוב שעליו לשלם את חובו תוך 20 יום ובמידה ולא ינקטו כנגדו הליכים לא נעימים, בנוסף בימים אלה יוכל החייב להתנגד לחוב בכתב.

 

במידה ונדחתה התנגדותו, החייב עובר הלך של חקירת יכולת, אשר במסגרת הליך זה נקבע הסכום החודשי

אשר על החייב לשלם עד לתשלום חובותיו. לעיתים חקירת היכולת מתבצעת בצורה אוטומטית ע״י מחשבי לשכת הוצאה לפועל, או שהחקירה מתבצעת בנכוחותו של החייב, בנוסף לחייב ישנה אפשרות לבקש צו תשלומים בהתאם להכנסותיו והוצאותיו אשר מפורטים בשאלון אשר עליו להגיש בנוסף לבקשה לצו התשלומים.

 

במידה ובקשת צו תשלומים מאושרת, והחייב יעמוד בתשלומיו החודשיים, לא יאושרו נגדו הליכי עיקול וסנקציות כאלה או אחרות.

 

איחוד תיקים

 

לחייב יש אפשרות לבקש איחוד תיקי הוצאה לפועל, הבקשה מוגשת ע״י החייב שבו הוא מבקש לאחד את תיקיו ״לתיק איחוד״, במידה ויאושר כלל התיקים יתכנסו לתיק אחד, וגם בתיק זה יקבע צו תשלומים אחד אשר יחולק בין נושיו של החייב.

לרוב הליך זה יבוא לטובת החייב, שלרוב צו התשלומים יהיה נמוך מאשר צו תשלומים בכמה תיקים שוניםֿ, חקירת יכולת אחת, וגם כאן במידה והחייב יעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק האיחוד, ימעטו ההליכים כלפיו.

bottom of page