top of page

צוואה / ירושה / מעמד אישי

עורך דין ירושה בנצרת עילית

ראשית בוא נעשה סדר בבלגאן, מה ההבדל בין ירושה, צוואה, צו קיום צוואה, ועזבון

 

ירושה היא העברת הרכוש של נפטר לאדם אחר ע״פ דין, לפי חוק הירושה התשכ״ה 1965​

  • אם המנוח הכין צוואה מראש, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הינם הגופים  ו/או הישויות המשפטיות ו/או האנשים אשר נרשמו ע״י הנפטר בצוואתו, והחלוקה תתחלק לפי בקשתו של הנפטר

במקרים רבים הנפטר לא הכין והגיש ירושה, ואז החלוקה תתבצע לפי חוק הירושה התשכ״ה 1965, אשר , סדר היורשים ברור ומפורטֿ, כמובן שקרוביו/משפחתו הם היורשים אך קורים מקרים בהם אין לנפטר קרובים ואז המדינה הינה היא היורשת

בכדי לחלק את רכושו של הנפטר, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים אשר במחוזו של מגורי הנפטר, במידה והנפטר אינו גר בישראל אז מייחסים למחוז שבו נמצאים רוב נכסיו

היורשים אשר יכולים נכללים ביורשים מכח חוק הם כמובן משפחתו מקרבה ראשונה ובסדר הירושה לאחר מכן משפחתו הרחוקה יותר

במקרים שלא נמצאה צוואה, הזכות הראשונה ברכוש מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו לבין בת/בן זוג של הנפטר, זאת אומרת שבן הזוג/בת הזוג מקבל חצי מהרכוש ובחצי השני מתחלקים ילדיו של הנפט

בנוסף לחצי של בן הזוג/בת הזוג - רשאי בן הזוג של הנפטר לרשת את המטלטלין המשותפים ובמידה והיה קיים רכב

בנוסף בת הזוג תוכל לדרוג את דמי כתובתה ובמקרים ספציפים אף מזונות

לעניין ירושה - בן זוג/בת זוג אשר מוגדרים לפי החוק כידועים בציבור מצבם בדיוק כנשואים, זאת אומרת שבן הזוג/ בת הזוג זכאים למחצית מן הרכוש בדיוק כמו נשואים

במידה שלנפטר ולזוגתו לא היו ילדים, הורים של הנפטר יהיו זכאים לחצי מן הירושה ובת הזוג חצי

במידה ולנפטר ולזוגתו לא היו ילדים והורי הנפטר אינם בחיים אחיו של הנפטר יהיו זכאים ל1/3 מן הירושה ובת הזוג 2/3

רק במצב שבו לנפטר ולזוגתו לא היו ילדים ולנפטר אין הורים או אחים, תהיה זכאית בת הזוג לכלל הירושה

  • ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה

  •  

  • ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם

במידה והנפטר ערירי ללא קרובים כלל ירושתו תנוהל ע״י האפוטרופוס הכללי ותשמר מספר שנים בכדי לאפשר לקרובים לדרושה, אך במידה ולא לאחר מכן הירושה תעבור למדינה

נקודה שחשוב לציין - במידה ולנפטר היו חובות שלא פרע, החובות ינוכו וישולמו ע״י העזבון, קרי הרכוש אשר השאיר ״הירושה״

לכל שאלה נוספת, תוכלו לקבל ייעוץ ראשוני ללא תשלום במשרדנו

אז כל מה שנשאר זה ליצור קשר עכשיו

ירושה ע״פ דין

bottom of page