top of page

ביטול עיקולים 

עיקולים

 

עיקול זהו סנקציה משפטית שמכוונת להגביל שימוש וסחר בנכס כלשהו.

מדובר בהליך אשר המטרה היא סיוע ל"זוכה" לפרוע את חובו מה"חייב", שזהו למעשה אדם/גוף עסקי אשר מסרבים לשלם חוב עומד ותלוי.

צו עיקול ניתן ע"י רשם ההוצאה לפועל אשר בלשכתו מתנהל תיק ההוצאה לפועל אל מול החייב.

מבחינת הוצאה לפועל, ההגדרה של עיקול הוא תפיסת נכס או זכות כלשהי אשר שייך לחייב, וכל זאת בכדי לתמוך בהליך הגבייה וליעלו ולמעשה לגרום לחייב לשלם לזוכה את החוב המדובר.

 

יש להבדיל בין עיקול זמני לבין עיקול רגיל שעליו אנו מדברים, עיקול זמני זהו עיקול שמוטל בד"כ על נכסי החייב במהלך משפט - בכדי למנוע הברחת נכסים וכו', ועיקול שעליו אנו מדברים הוא עיקול שמוטל לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

 

בחוק ההוצאה לפועל ישנם שלושה סוגים של עיקולים -

 

עיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין ועיקול צד ג' - קרי ניתן להטיל עיקולים על נכסים וזכויות אשר בבעלות החייב. כגון עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, עיקול חסכונות עד עיקול מיטלטלין שזה למעשה עיקול של נכסי ממשיים כגון מוצרי חשמל וכו', וכלה עיקול מקרקעין, עיקול נכסי מקרקעין שבבעלות החייב.

 

עיקול מקרקעין - עיקול מקרקעין זהו עיקול שמוטל על נכסיו של שבבעלות של החייב שנגדו עומד תיק ההוצאה לפועל, כדאי לציין שכשאר מדובר בבית מגוריו של החייב, בעקבות העיקול החייב לא "יזרק" מביתו אלא אם ימצא לו בית מגורים חלופי.

 

עיקול צד ג' - עיקול צד ג' זהו עיקול אשר מטילים על כספים של חייב אשר נמצאים אצל גורמים צד ג' - כגון עיקול חשבון בנק, עיקול משכורות, עיקול חיסכונות וכו'..

 

עיקול מיטלטלין - עיקול מיטלטלין הוא העיקול הקשה ביותר, במסגרת העיקול מגיעים מעקלים של רשות האכיפה והגבייה ומבקשים לעקל את חפציו המוחשיים של החייב מתוך ביתו, נכסים כגון מוצרים חשמליים, רהיטים, תמונות, תכשיטים וכו'.

הם אינם יכולים לעקל מוצרים כגון מוצרי אוכל, מיטות וכלי מיטה, ותשמישי קדושה.


 

כנגד עיקולים בהוצאה לפועל ישנם מספר דרכי התמודדות, כמובן שהדרך הקלה והמהירה ביותר תהיה לשלם את החוב וזה יביא לביטול העיקולים, אך לא תמיד החייבים יכולים, רוצים או מעוניינים לשלם אל החוב.

לעיתים החייב סבור שהחוב כלל אינו מוצדק ונכון, תמיד לחייב תהיה פתוחה האופציה לבקשת ביטול העיקול ועליו להגיש בקשה לביטול עיקול לרשם ההוצאה לפועל של אותה לשכת הוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, על הבקשה להיות מנומקת מטעמים וסיבות מיוחדות בכדי לגרום לרשם ההוצאה לפועל לבטל את העיקול המדובר.

 

בנוסף החייב יכול לבקש חקירת יכולת ובמסגרת החקירה לבקש צו הקפאת הליכים ולבקש שיקבע צו תשלומים חודשיים לטובתו של הנושה.


 

אנו מסייעים בביטול  עיקולים ובהקפאת הליכים לטובת החייב, ונוכל לגרום לכל חייב בכל תיק שהוא להגיע להסדר שהכי מתאים ונוח לו.

 

צור קשר עכשיו!

bottom of page