top of page

החוק החדש להפחתת ריבית הפיגורים לחייב בהוצאה לפועל

אושר החוק להפחתת הריביות לחייב בהוצאה לפועל אשר עומד בצו התשלומים.

עד היום הריבית התקופתית לחייבים בהוצאה לפועל אפילו אם החייב עומד בצו התשלומים החודשי, גבוהה מאוד ולעיתים רבות התשלום החודשי אפילו לא מכסה את הריבית התקופתית,
זאת אומרת שלאחר תקופה מסויימת, החוב רק גדל למרות התשלומים החודשיים שמשולמים לפי צו התשלומים שנקבע ע״י רשם ההוצאה לפועל.

החוק החדש המקל על החייבים מפחית את הריבית בכ-25%!
בנוסף החוק מגביל הליכי גבייה כנגד חייבים.

כמובן שכל ההקלות אשר מקנה החוק החדש תקפות אך ורק לחייבים

 

המשלמים את צו התשלומים החודשי!

להמשך קריאה - https://www.calcalist.co.il/…/arti…/0,7340,L-

3752929,00.html

ציון זנו ושות׳ משרד עורכי דין


04-6081118 . 054-5414231

bottom of page